18.08.2008

Kolejny skład oznakowany

BIG WAY Sochaczew

Kolejny skład oznakowany :: BIG WAY SochaczewKolejny skład oznakowany :: BIG WAY Sochaczew

Wraz z przystępowaniem do Grupy SBS kolejnych hurtowni budowlanych, na bieżąco realizowane są instalacje elementów wizualizacji zewnętrznej w ich siedzibach. Niedawno zakończona została instalacja w firmie BIG WAY w Sochaczewie. W skład elementów wizualizacji wchodzą podświetlany otok reklamowy umieszczany na budynku oraz pylon reklamowy o powierzchni 4m2 i wysokości 5m. Niewątpliwy wkład w realizację oznakowania siedzib Udziałowców ma Dział Promocji i Popierania Sprzedaży SBS, który pomaga przy wszelkich formalnościach i rozwiązuje napotkane problemy na bieżąco. Należy przy tym zauważyć, że wizerunek Grupy SBS to nie tylko oznakowanie budynków, lecz również noszone przez pracowników stroje robocze z logo Grupy, wizytówki, oznakowane środki transportu oraz materiały biurowe.
Grupa systematycznie się powiększa, zatem mogą się Państwo wkrótce spodziewać kolejnych informacji o zakończonych instalacjach.