22.08.2008

SBS w Pakości

Oznakownie Z.R.M. Pałuki

SBS w Pakości :: Oznakownie Z.R.M. PałukiSBS w Pakości :: Oznakownie Z.R.M. Pałuki

Firma Z.R.M. Pałuki to kolejny skład należący do Grupy SBS, w którym zakończyliśmy realizację ekspozycji reklamowej będącej wizytówką Grupy. W związku z dynamczinym przyrostem nowych składów w Grupie oraz dużym zainteresowaniem ideą spodziewamy się kolejnych instalacji w najbliższym czasie.