2.02.2009

Skład w Jarosławiu oznakowany

SOCHA Jarosław

Skład w Jarosławiu oznakowany :: SOCHA JarosławSkład w Jarosławiu oznakowany :: SOCHA Jarosław

Firma SOCHA to kolejny skład należący do Grupy SBS, w którym zakończyliśmy realizację ekspozycji reklamowej będącej wizytówką Grupy. W związku z dynamczinym przyrostem nowych składów w Grupie oraz dużym zainteresowaniem ideą spodziewamy się kolejnych instalacji w najbliższym czasie.