Składy Budowlane SAMWO : Historia
 
SBS ponownie oferuje węgiel!


Data aktualizacji: 2019-06-04login:

hasło:


Nasze korzenie sięgają roku 1997 - wówczas obecny Prezes Zarządu SBS sp. z o.o. Wojciech Nurczyński zrealizował własny pomysł dystrybucji materiałów budowlanych. Powstała spółka Mawo s.c. będąca pionierem na rynku ogólnokrajowym w zaopatrzeniu hurtowni budowlanych.W póĽniejszym okresie, w wyniku rozwoju działalności, powstało przedsiębiorstwo handlowe Samwo Wojciech Nurczyński, które od roku 2001 kontynuowało ideę zapoczątkowaną w Mawo s.c.

Na przełomie lat 2005/2006 Samwo, uzyskując odpowiednią pozycję na rynku oraz odpowiednie możliwości kapitałowe, przekształciło się w spółkę SBS sp. z o.o.

Wiosną 2007 roku nastąpiło utworzenie Grupy SBS. Zgromadzenie Wspólników SBS podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wprowadzenie nowych udziałowców - pierwsze hurtownie budowlane miały zostać udziałowcami SBS sp. z o.o.

Dzień 14.05.2007 r. przeszedł do historii spółki. W wyniku wykupienia pakietu udziałów pierwszy skład budowlany został Udziałowcem SBS. Wkrótce potem pojawili się kolejni udziałowcy.

       


Składy Budowlane Samwo sp. z o.o.; tel. 052 379 86 60, fax 052 379 86 90
ul. Jeżdziecka 12, Lisi Ogon k/Bydgoszczy, 86-065 Łochowo
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000245027; NIP: 554-266-84-93; REGON: 340105833
Kapitał zakładowy 4.615.000,00 PLN

Copyright 2007 SBS sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: JMS


Strona główna