Składy Budowlane SAMWO : Korzyści
 
SBS ponownie oferuje węgiel!


Data aktualizacji: 2019-06-04login:

hasło:


Głównym celem SBS sp. z o.o. jest rozbudowa silnej, stabilnej grupy zakupowo-sprzedażowej składów budowlanych.


Dalsze zgrupowanie składów ma przynieść szereg korzyści dla przystępujących:
 • Uzyskanie stabilnej, długofalowej pozycji na rynku.
 • Poprawienie konkurencyjności własnej hurtowni.
 • Pozyskanie szerszego grona klientów dla własnego składu budowlanego.
 • Uzyskanie atrakcyjniejszej oferty handlowej i warunków zakupu.
 • Zwiększenie możliwości negocjacyjnych dotyczących warunków zakupowych.
 • Szersza współpraca regionalna z przedstawicielami handlowymi Grupy i producentów.
 • Szerszy dostęp do szkoleń i konferencji tematycznych.
 • Rozwijanie nowych asortymentów.
 • Przekaz informacji, dostęp do cen i ofert w oparciu o wspólną bazę internetową.
 • Wspólne działania marketingowe o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
 • Wspólne rozpoznawalne logo i nazwa.
 • Wspólna, jednolita wizualizacja składów oraz środków transportu, materiałów biurowych, strojów roboczych, itp.
 • Wspólna reklama (prasa, wydawnictwa, radio, tv).
 • Wspólne akcje promocyjne.
 • Wspólne materiały reklamowe.
 • Wspólny zakup sprzętu komputerowego, biurowego, usług dodatkowych.
 • Wspólny zakup środków transportu, sprzętu wyładowczego.
 • Wspólne działania rozwojowe.
 • Zachowanie tożsamości i niezależności własnej firmy.


Składy Budowlane Samwo sp. z o.o.; tel. 052 379 86 60, fax 052 379 86 90
ul. Jeżdziecka 12, Lisi Ogon k/Bydgoszczy, 86-065 Łochowo
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000245027; NIP: 554-266-84-93; REGON: 340105833
Kapitał zakładowy 4.615.000,00 PLN

Copyright 2007 SBS sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: JMS


Strona główna