31.08.2012

TOMALIK Jedlina Zdrój

Identyfikacja wizualna SBS

TOMALIK Jedlina Zdrój :: Identyfikacja wizualna SBSTOMALIK Jedlina Zdrój :: Identyfikacja wizualna SBS

Integralną częścią członkowstwa w Grupie SBS, jest kwestia wspólnej identyfikacji wizualnej. Wspólne i tożsame oznakowanie hurtowni budowlanych, wpływa na zwiększenie rozpoznawalności naszej grupy. Z dumą prezentujemy kolejny skład, który od dziś staje się prawdziwą wizytówką wspólnych dążeń, staje się również realnym potwierdzeniem tego, że zmierzamy w dobrym kierunku. Prezentujemy Państwu Skład Budowlany naszego udziałowca w miejscowości Jedlina Zdrój.