Zarząd
ZARZĄD : Wojciech Nurczyński (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny)
Wojciech Nurczyński
Prezes ZarząduDyrektor Generalny
ZARZĄD : Grażyna Mindikowska (Prokurent, Szef Działu Sprzedaży)
Grażyna Mindikowska
ProkurentSzef Działu Sprzedaży
grazyna.mindikowska@samwo.pl
ZARZĄD : Aleksandra Mróz (Główna Księgowa)
Aleksandra Mróz
Główna Księgowa
Rada Nadzorcza
RADA NADZORCZA : Andrzej Siemianowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Andrzej Siemianowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
RADA NADZORCZA : Jacek Ryś (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
Jacek Ryś
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RADA NADZORCZA : Jakub Nurczyński (Członek Rady Nadzorczej)
Jakub Nurczyński
Członek Rady Nadzorczej
Dział Sprzedaży
Przy współpracy z Działem Handlowym realizujemy założenia rzetelnej i profesjonalnej obsługi Klienta. Właśnie Dział Sprzedaży odpowiedzialny jest za obsługę zamówień, kontakt z dostawcami, uzgadnianie warunków dostaw i szybkie reagowanie na indywidualne życzenia Klienta.
DZIAŁ SPRZEDAŻY : Grażyna Mindikowska (Szef Działu Sprzedaży)
Grażyna Mindikowska
Szef Działu Sprzedaży
DZIAŁ SPRZEDAŻY : Małgorzata Krych (Specjalista ds. Sprzedaży)
Małgorzata Krych
Specjalista ds. Sprzedaży
malgorzata.krych@samwo.pltel.602-192-072
DZIAŁ SPRZEDAŻY : Anna Kubiak (Specjalista ds. Sprzedaży)
Anna Kubiak
Specjalista ds. Sprzedaży
anna.kubiak@samwo.pltel.604-280-434
DZIAŁ SPRZEDAŻY : Julia Płotka (Specjalista ds. Sprzedaży)
Julia Płotka
Specjalista ds. Sprzedaży
julia.plotka@samwo.pltel.602-111-255
Dział Handlowy
DZIAŁ HANDLOWY : Wojciech Nurczyński (Dyrektor Generalny)
Wojciech Nurczyński
Dyrektor Generalny
DZIAŁ HANDLOWY : Jacek Gałązka (Pełnomocnik ds. Handlowych)
Jacek Gałązka
Pełnomocnik ds. Handlowych
Region: LOM, LODjacek.galazka@samwo.pltel.606-406-222
DZIAŁ HANDLOWY : Adam Lewicki (Pełnomocnik ds. Handlowych)
Adam Lewicki
Pełnomocnik ds. Handlowych
Region: BYDadam.lewicki@samwo.pltel.606-408-666
DZIAŁ HANDLOWY : Jacek Liburski (Pełnomocnik ds. Handlowych)
Jacek Liburski
Pełnomocnik ds. Handlowych
Region: RZE, KATjacek.liburski@samwo.pltel.606-207-444
Dział Księgowy
Dział czuwa nad sprawnością funkcjonowania firmy. Zajmuje się on analizami, przygotowywaniem sprawozdań finansowych, przetwarzaniem danych i oczywiście księgowością.
DZIAŁ KSIĘGOWY : Aleksandra Mróz (Główna Księgowa)
Aleksandra Mróz
Główna Księgowa
DZIAŁ KSIĘGOWY : Anna Nietz (Specjalista ds. Rozliczeń)
Anna Nietz
Specjalista ds. Rozliczeń
anna.nietz@samwo.pl
DZIAŁ KSIĘGOWY : Wioleta Wika (Specjalista ds. Rozliczeń)
Wioleta Wika
Specjalista ds. Rozliczeń
wioleta.wika@samwo.pltel.606-406-333
Dział Promocji i Popierania Sprzedaży
Dział ten zajmuje się elementami marketingu związanymi z rozpoznawalnością i wizerunkiem grupy SBS. W zakres czynności wchodzą dodatkowo inne działania wspierające sprzedaż takie jak: obsługa techniczna, komputerowa i internetowa oraz przygotowywanie wszelkiego rodzaju zestawień bazodanowych.
DZIAŁ PROMOCJI I POPIERANIA SPRZEDAŻY : Julian Cenkier (Pełnomocnik ds. Promocji i Popierania Sprzedaży)
Julian Cenkier
Pełnomocnik ds. Promocji i Popierania Sprzedaży
julian.cenkier@samwo.pltel.660-485-983