19.06.2015

Zgromadzenie wspólników 2015

Cykliczne spotkanie z Udziałowcami

Zgromadzenie wspólników 2015 :: Cykliczne spotkanie z UdziałowcamiZgromadzenie wspólników 2015 :: Cykliczne spotkanie z Udziałowcami

Pod koniec maja w Pawłówku obok Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Składy Budowlane Samwo.

Podczas obrad odbyły się głosowania, podsumowano miniony rok oraz omawiano kierunki rozwoju spółki. Po zaprotokołowaniu wszystkich sprawozdań, nastąpiła oficjalna prezentacja logotypu i szczegółów tegorocznego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Turcji.

Po krótkiej przerwie, Jacek Mazur z firmy Tarpol s.c. ze Żnina, zaprezentował siatki elewacyjne wchodzące w skład jego oferty handlowej.

Takie spotkania to doskonała okazja na nie tylko na wymianę pomysłów w kwestii doskonalenia funkcjonowania grupy SBS, ale również na pogłębianie łączących nas relacji – Razem możemy więcej!